Monte Reale
 
 
Monte Reale in versi  (pag.1/4)
 
 
 
 
'A Munti -'A 
 
 
Ghemmu in briccu chi a Runcu
che da tutti u le invidiou,
de là in simma se pue vei
e muntagne, u cian e u ma.
 
A muntà sciù da e Cascinn-e
a le dua per din davei
però quande sei là in simma
se ghe sta che le in piaxei.
 
Se se passa dau Minsè
bunn-a ben a stradda a l’`e
finn-a a Rocca de Pré Mé,
ma dau Rià de Mezza Minn-a
a s'adrizza tutta in sciù.
 
Se se va a passa dau Curlu
a le lunga, ma a ven ben
finn-a in simma a Sanguineixi,
peu a s'attacca drita a pei.
 
In sciù brîccu de Munti-A
na gexetta ghe lasciù
che la faeta i nostri veggi
con fadiga e devuziun.
 
Ghe a Madonna de Luretu
ca prutezze i aviatu
e a prutezze anche i Runcheixi
e i zeneixi insemme a lu.
 
            Cav.  Felice Cosso
 
 

Pag. seguente